Flugtrumpet

Måste höra mig för om någon sort passar hos mig...det skulle vara kul att prova att sätta en växt vid dammen där det är fuktigt och bra.
Två sorter jag hittade på nätet...
som tillhör familjen Sarraceniaceae (Flugtrumpet).
Flerårig ört som är insektsätande och blommar under perioden juni - juli med röda blommor. Flugtrumpet är en odlad växt från Nordamerika och kan hittas i södra Sverige i myrar. Flugtrumpeten behöver vintervila. Vissa arter är härdiga i Kanada och i södra Sverige kan vissa arter övervintra, blomma och föröka sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...